Image

Bērniem un vecākiem

INDIVIDUĀLAS NODARBĪBAS BĒRNIEM patstāvības, domāšanas, radošuma, uzmanības koncentrēšanas un kustību attīstībai (sākot no pusgada līdz bērnudārza vecumam). Pirmās nodarbības kopā ar māmiņu un/vai tēti/ vecmāmiņu.
Iepazīšanās nodarbība (30 min.) - 5 EUR
Nodarbība (1 st.) - 12 EUR
https://www.facebook.com/studijabize/

KONSULTĀCIJAS vecākiem (bērnu vecumposmu īpatnības, emocionālā, intelektuālā un fiziskā attīstība, darbs ar greizsirdības jūtām, rotaļlietu izvēle, podiņmācība, hendlings u.c.).
Pakalpojuma cena - 20 EUR/st.
https://www.facebook.com/studijabize/

Nu jau daudzus gadus ar prieku un sapratni palīdzu māmiņām - AUKLĒJU pavisam mazus zīdainīšus, mazuļus ap gada vecumu un, protams, darbojos arī ar lielākiem bērniem. Kā dūla palīdzu arī māmiņām tikko pēc bērniņa piedzimšanas. 
Es lieliski zinu, cik liela nozīme ir kaut pāris atelpas stundām pilnas slodzes māmiņas dzīvē. Un man ir liels gandarījums redzēt, kā pie mazuļa atgriežas starojoša, atpūtusies un laimīga māmiņa. Lepojos, ka man savus mazuļus visbiežāk uztic māmiņas, kuras parasti savu mazuli nevienam svešam nedod. Protams, pirms sadarbības uzsākšanas tiekamies, iepazīstamies un runājam.
Pakalpojuma cena - no 5 EUR/st. (pie bērna mājās), auklēšana studijā (2-3 st.) - 7 EUR/st.
https://www.facebook.com/studijabize/

"Mēdz teikt, ka mammas darbs ir 24/7, bez brīvdienām un iespējas vismaz reizēm atslābt pilnībā. Pat tad, ja mazulis guļ, vienalga, vai ir diena vai nakts, viņš pēkšņi var pamosties un raudāt, un būs jāceļas, jāiet pie viņa un situācija jārisina. Pat tad, ja bērniņu kādu brīdi pieskata tētis vai omīte, ja par viņu būs jāpieņem kādi negaidīti lēmumi, tas būs jādara mammai. Mamma sabiedrības uztverē ir atbildīga par bērna labklājību pat tad, ja pašas tobrīd nemaz nav klāt. Kā gan nenobīties un nepārgurt? (...) Tas, ka bērns ar savām nemitīgajām vajadzībām var kļūt par lielu slodzi mammai, savā veidā nodarot pāri viņai, neienāk prātā gandrīz nevienam. Dažas sievietes atzīst, ka pēkšņi jūtas kā bērna apkalpotājas bez algas, kuras apkārtējie nemitīgi kritizē vai apšauba. (...) Viens no šokējošajiem atklājumiem slēpjas pašā bērnā. Mazulis ar savu milzīgo vajadzību pēc klātbūtnes un mīlestības var būt tik prasīgs, ka mammai var likties, ka tas, no kā pārtiek bērns, ir ne tikai viņas piens, bet savā ziņā apēd arī viņu pašu. Viņš pieprasa un paņem viņu visu tā, ka pāri nepaliek ne pašai, ne kādam citam. Un reizēm tieši tad, kad liekas, ka no mammas nekas vairs nav palicis pāri, viņš atkal ieraudas un nepārprotami prasa vēl." - tā raksta psiholoģe Vita Kalniņa grāmatā "Pirmās attiecības cilvēka dzīvē".


Ģimenei

Nodarbības māmiņām ar mazuļiem

Psiholoģe un ģimenes psihoterapeite Vita Kalniņa savā grāmatā "Pirmās attiecības cilvēka dzīvē" raksta:
"Jaunās mammas tiecas pēc tā, lai apkārtējie apstiprinātu, ka viņām viņu jaunajā identitātē viss ir kārtībā. Lai šo apstiprinājumu saņemtu, ir dabiski veidot ciešāku kontaktu loku ar ģimenes locekļiem un draugiem, kam pašlaik vai agrāk ir bijusi pieredze bērnu aprūpē vai audzināšanā. (...)
Lielākoties tās ir citas mammas, ar kurām var runāt par savām bailēm un nedrošību, kurām var atzīt savu nezināšanu un nemācēšanu, arī savu nogurumu un reizēm izmisumu. Kopā ar citām mammām ir vieglāk atpazīt savu mammas intuīcijas balsi, kam uzticēties tagad un turpmāk."

MĀMIŅU GRUPĀS, kur tiekamies kopā ar mazuļiem, ir iejūtīga un atbalstoša vide, kas spēj dot māmiņām papildus spēku. Es arī esmu māmiņa un auklīte, kas daudzus gadus auklējusi un lolojusi mazuļus vairākās ģimenēs. Man ir ne tikai pedagoga izglītība un pieredze darbā ar mazuļiem kopš dzimšanas, bet arī svaigas dūlu mācībās iegūtas zināšanas, ar kurām dalos ar "savām" māmiņām.

Mūsu grupas ir nelielas, to veidošanā esmu krietni piedomājusi gan pie mazuļu labsajūtas, gan pie grupas māmiņu psiholoģiskās saderības. Svarīga ir arī slimību profilakse, kam studijas vidē tiek piegriezta liela uzmanība. 
Šeit nav konkurences, te nevienu nevērtē un nekritizē, bet priecājas kopā par bērniem, kas, savukārt, pārsteidz ar jaunumiem savā attīstībā katru tikšanās reizi. Kopā pārrunājam aktuālus notikumus. Prieks, ka, lai arī māmiņas jau tā ir gudras un informētas, taču labprāt uzzina arī ko jaunu. 

Uz tikšanos aicinātas gan jaundzimušo māmiņas, gan māmiņas mazuļiem ap gada vecumu un arī māmiņas tiem bērniem, kas jau drīz uzsāks bērnudārza gaitas.
Kopā izzināsim un apspriedīsim bērnu vecumposmu īpatnības un grūtības, priecāsimies par panākumiem un dalīsimies raizēs.

Abonements mēnesim 30 EUR, viena nodarbība - 8 EUR. Tikai ar iepriekšēju pieteikšanos - inga@studijabize.lv
https://www.facebook.com/studijabize/

Ģimenes saliedēšanas treniņi

Pāriem un ģimenēm ar bērniem, arī nepilnajām ģimenēm tiek piedāvātas daudzveidīgas aktivitātes visai ģimenei.
Nodarbības (1,5 st.) cena pēc vienošanās.

Lekcijas, semināri un radošas nodarbības

Lekcijas un semināri vecākiem un topošajiem vecākiem, māmiņām un topošajām māmiņām.
Atsevišķu speciālistu meistarklases, lekcijas un semināri.
Mākslinieciskā jaunrade.

Dūla

"Dzemdībās pieredzējusi sieviete, kas kalpo citai sievietei, izrādās, ir koncepts, kas pastāvējis jau pirms tūkstošiem gadu. Pieredzējusi sieviete, kas ķermeniski un emocionāli palīdz, sniedzot tā dēvēto nemedicīnisko atbalstu. Mūsdienās dūlas ir zināmas daudzās valstīs. Viņas ir apmācītas un īpaši sagatavotas, bieži iepriekš grūtniecei nepazīstamas, ārpus sievietes radu un draugu loka.
(...) sievietēm, kas piedzīvoja citas sievietes atbalstošu klātbūtni, bērns piedzima ātrāk, viņu dzemdības retāk beidzās ar ķeizargriezienu, kā arī viņu mazuļiem bija daudz mazāk veselības problēmu uzreiz pēc dzimšanas. (...) sievietes pēc dzemdībām ar dūlas atbalstu pirmajās stundās un dienās bija daudz vairāk atvērtas attiecībām ar savu jaundzimušo (...) Tāpat šīs sievietes labāk tika galā arī ar savu dzemdību pieredzi un retāk izveidoja traumatiskas reakcijas. (...)"
Vita Kalniņa,“Pirmās attiecības cilvēka dzīvē”.

Dūla (apmācībā)* sniedz emocionālu un informatīvu atbalstu grūtniecībā, dzemdībās un pēc dzemdībām. 
KONFIDENCIALITĀTE GARANTĒTA.
https://www.facebook.com/SaulespukeDoula/


*Dalījums dūla apmācībā/ dūla veikts saskaņā ar Dūlu ētikas kodeksa 14., 18. un 19.p. nosacījumiem (http://www.dulas.lv/sakums/dokumenti/etikas-kodekss/)